Vår rolle som revisor på våre revisjonskunder legger føringer på hva som kan gjøres innenfor verdsettelse og bistand ved salg av virksomheter. Dog er det vår oppfatning at vi blir sett på som en nyttig samarbeidspartner for våre kunder innenfor transaksjoner og restrukturering. Teknisk utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og de evt. lovpålagte attestatasjoner fra revisor er oppgaver vi har lang erfaring med.