Vi tilbyr å bistå ved utarbeidelse av stiftelsespapirer og innsendelse til en fornuftig pris. Hensyntatt vår rolle innenfor revisjon har vi lang erfaring innenfor området og kan levere denne tjenesten til en fornuftig pris. I de tilfeller hvor det er nødvendig med attestasjon fra en revisor kan vi også tilby dette.