Vi har mange familieeide kunder, og det er naturlig at vi diskuterer med disse familiene hva som er fornuftige løsninger. Vi ivaretar vår rolle som revisor på våre revisjonskunder, men oppfatter oss som en nyttig samarbeidspartner på dette feltet. Som på skatte- og avgiftsområdet må det noen ganger søkes råd hos spesialister på feltet, men i mange tilfeller er løsningene i tilstrekkelig grad åpenbare.