Våre tjenesteområder:

Revisjon

Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutning

Skatte- og avgiftsrådgivning

Generasjonsskifte

Transaksjoner og restrukturering

Etablering av virksomhet